Страхування майна

Страхування - один з найбільш ефективних методів захисту корпоративного майна від вогневих, стихійних, техногенних та соціальних ризиків.

Страхування майна юридичних осіб

Страхування майна юридичних осіб

Страхування – один з найбільш ефективних методів захисту корпоративного майна від вогневих, стихійних, техногенних та соціальних ризиків. Предметом Договору страхування є майнові інтереси, пов’язані з:

  • володінням
  • використанням
  • розпорядженням майном.
Страхування вантажів

Страхування вантажів

Предметом страхування за цим договором є майнові інтереси Страхувальника, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням вантажем під час його транспортування з пункту відправлення до пункту призначення.

Страхова сума визначається за взаємною домовленістю сторін в межах дійсної вартості вантажу на момент укладення договору страхування або з її перевищенням відповідно до умов постачання вантажу.

Страхування може здійснюватися як на період разового перевезення вантажів, так і на період перевезення вантажів, які здійснюються неодноразово протягом календарного року або протягом дії договору (контракту) купівлі – продажу.

Страхування сільськогосподарських ризиків

Страхування сільськогосподарських ризиків

Предметом страхування за цим договором є …

Страхова сума визначається …

Страхування може здійснюватися на період…