Страхування відповідальності

Страхування відповідальності юрособи — це найбільш ефективний спосіб захисту для організації на випадок нанесення шкоди майну або інтересам третіх осіб. "ЕКСПЕРТ" підбере для Вашої компанії найкращі пропозиції у сфері страхування відповідальності, в залежності від специфіки діяльності та обсягу страхового покриття.

Страхування відповідальності автоперевізника

Страхування відповідальності автоперевізника

Страхові ризики, що відносяться до даного продукту страхування:

  • відповідальність за вантаж — настання відповідальності страхувальника за втрату, недостачу, пошкодження чи псування вантажу під час перевезення;
  • відповідальність за запізнення доставки — настання відповідальності страхувальника за затримку в доставці вантажу;
  • відповідальність по відшкодуванню витрат — настання відповідальності страхувальника по відшкодуванню оплати за перевезення (фрахт), митних зборів, а також інших витрат, пов’язаних з перевезенням, у зв’язку з повною або частковою втратою вантажу;
  •  відповідальність перед третіми особами — настання відповідальності страхувальника за заподіяння шкоди вантажем власності третіх осіб під час перевезення.
Обов'язкове страхування відповідальності за перевезення небезпечних вантажів

Обов'язкове страхування відповідальності за перевезення небезпечних вантажів

Обов’язковий вид страхування, який покриває ризик відповідальності, яка може настати при перевезенні небезпечних вантажів. Страхування відповідальності є обов’язковим для всіх суб’єктів перевезення небезпечних вантажів, а саме:

  • відправника небезпечного вантажу — зазначена в перевізних документах юридична або фізична особа, яка готує та подає цей вантаж для перевезення,
  • перевізника небезпечного вантажу — юридична або фізична особа, яка здійснює перевезення небезпечного вантажу,
  • одержувача небезпечного вантажу — зазначена в перевізних документах юридична або фізична особа, яка одержує небезпечний вантаж від перевізника.
Страхування професійної відповідальності

Страхування професійної відповідальності

Особливість страхування професійної відповідальності полягає в тому, що страховик зобов’язується згідно з договором страхування виплатити страхувальникові компенсацію за позовом третьої сторони за шкоду, заподіяну їй страхувальником через недбалість або помилку при виконанні ним своїх професійних обов’язків.

В такому страхуванні виділяють 2 групи ризиків, на випадок яких проводиться страхування тих чи інших видів професійної діяльності:

  • ризики, пов’язані із заподіянням шкоди життю і здоров’ю, тобто можливість нанесення тілесних ушкоджень. Сюди відносять: страхування професійної відповідальності хірургів, стоматологів, фармацевтів, косметологів, масажистів та ін;
  • ризики, пов’язані із заподіянням матеріальної шкоди. Сюди відносять: страхування професійної відповідальності інженерів, експертів, адвокатів, бухгалтерів, аудиторів, нотаріусів, фінансистів і ін.