Страхування відповідальності

Страхування відповідальності юрособи — це найбільш ефективний спосіб захисту для організації на випадок нанесення шкоди майну або інтересам третіх осіб. "ЕКСПЕРТ" підбере для Вашої компанії найкращі пропозиції у сфері страхування відповідальності, в залежності від специфіки діяльності та обсягу страхового покриття.

Страхування відповідальності автоперевізника

Страхування відповідальності автоперевізника

Страхові ризики, що відносяться до даного продукту страхування:

 • відповідальність за вантаж — настання відповідальності страхувальника за втрату, недостачу, пошкодження чи псування вантажу під час перевезення;
 • відповідальність за запізнення доставки — настання відповідальності страхувальника за затримку в доставці вантажу;
 • відповідальність по відшкодуванню витрат — настання відповідальності страхувальника по відшкодуванню оплати за перевезення (фрахт), митних зборів, а також інших витрат, пов’язаних з перевезенням, у зв’язку з повною або частковою втратою вантажу;
 •  відповідальність перед третіми особами — настання відповідальності страхувальника за заподіяння шкоди вантажем власності третіх осіб під час перевезення.
Обов'язкове страхування відповідальності за перевезення небезпечних вантажів

Обов'язкове страхування відповідальності за перевезення небезпечних вантажів

Обов’язковий вид страхування, який покриває ризик відповідальності, яка може настати при перевезенні небезпечних вантажів. Страхування відповідальності є обов’язковим для всіх суб’єктів перевезення небезпечних вантажів, а саме:

 • відправника небезпечного вантажу — зазначена в перевізних документах юридична або фізична особа, яка готує та подає цей вантаж для перевезення,
 • перевізника небезпечного вантажу — юридична або фізична особа, яка здійснює перевезення небезпечного вантажу,
 • одержувача небезпечного вантажу — зазначена в перевізних документах юридична або фізична особа, яка одержує небезпечний вантаж від перевізника.
Страхування професійної та цивільної відповідальності

Страхування професійної та цивільної відповідальності

Особливість страхування відповідальності полягає в тому, що страховик зобов’язується згідно з договором страхування виплатити страхувальникові компенсацію за позовом третьої сторони за шкоду, заподіяну їй страхувальником:

 • страхування загальної відповідальності юридичної особи (general liability) передбачає відшкодування збитків життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб, які були нанесені в процесі діяльності юридичної особи, в тому числі її працівниками та субпідрядниками (ФОП). Сюди також відноситься відповідальність орендаря та орендодавця ;
 • страхування професійної відповідальності (professional indemnity)  забезпечує оплату фінансового збитку, який понесли треті особи (споживачі, замовники, тощо) внаслідок професійної помилки чи упущення з боку Страхувальника. Покриття розповсюджується на послуги або продукцію, яку виробляє Страхувальник. Територія дії договору може включати весь світ захисту Страхування.  Сюди відносять: страхування професійної відповідальності розробників програмного забезпечення,   інженерів, експертів, адвокатів, бухгалтерів, аудиторів, нотаріусів, виробників та ін.
 • страхування відповідальності роботодавця. Передбачає проведення компенсації штатним працівникам, які постраждали по вині роботодавця  під час виконання службових обов’язків (неналежне облаштування робочого місця, тощо).